Textové editory pro LaTeX a program „vlna“

Chceme-li správně vysázet český text, musíme dbát na použití nezalomitelných mezer v textu, např. v místech, kde by mohla na konci řádku zůstat osamocená jednopísmenná předložka (k, s, v, …). K tomuto účelu v LaTeXu slouží znak vlna (~). Vložíme-li tento znak mezi předložku a slovo, je vysázena nezalomitelná mezera a k výše uvedenému problému […]