Máme novou trh(r)ačku

Chlubit se sice nemá, ale nedá mi to ;-). V nedávné době jsme do laboratoří Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně v rámci projektu NETME Centre získali nové zařízení, univerzální trhací stroj Zwick Z250 Allround-Line, tCII.

Zwick Z250 Allround-Line, tCIIJde o opravdu špičkové zařízení pro zkoušky široké škály materiálů (kovů, polymerů, keramik, kompozitů apod.) v tahu, tlaku a ohybu. Rám tohoto elektromechanického zkušebního stroje je dimenzován pro zatěžování silami do 250 kN (tj. přibližně 25 tun), ovšem v žádném případě se nejedná o nějaké „kovářské“ náčiní.

Velmi přesné zpětnovazební řízení umožňuje kontrolovat chod stroje silově nebo deformačně, to vše při rychlostech zatěžování (0,0005 ÷ 500) mm/min. V současné době máme k dispozici dva dynamometry pro zátěžné síly 50 kN a 150 kN. Samostatnou kapitolou je univerzální extenzometr se snímači deformace pro všechny výše uvedené typy zkoušek. Rozlišení snímačů leží v intervalu (0,01 ÷ 0,02) µm, v závislosti na tom, zda se jedná o snímač prodloužení, příčného zúžení nebo průhybu. Vysokoteplotní snímač pracuje s rozlišením 0,1 µm.

Protože nás velmi často zajímá chování materiálů při různých teplotách, je součástí stroje také teplotní komora, umožňující experimentovat při teplotách (-80 ÷ +250) °C a vysokoteplotní pec pro práce při teplotách do +1000 °C. V plánu je vybavit stroj zařízením (kryostatem) pro experimenty při teplotách dosahujících teploty kapalného dusíku, tj. -196 °C.

Komentáře jsou zamčeny.