Higgsův boson potvrzen?!

S velmi vysokou pravděpodobností se podařilo experimentálně potvrdit existenci jedné z elementárních částic standardního modelu částicové fyziky – Higgsova bosonu.

Jak včera oznámili na tiskové konferenci vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), s pravděpodobností téměř hraničící s jistotou se jim podařilo zachytit stopy rozpadu dosud nepozorované, avšak teoreticky předpovězené částice s hmotností přibližně 126 GeV. Pozorování bylo uskutečněno nezávisle na sobě na dvou zařízeních, detektorech ATLAS a CMS, což do značné míry redukuje nejistotu vyplývající z povahy experimentů a snižuje možnost náhodné chyby. Pravděpodobnost toho, že výsledky experimentů ukazují na existenci Higgsova bosonu byla v obou případech vyšší než 99,999%.

Vyhráno ovšem zdaleka není. Higgsův boson je částicí, která, velmi zjednodušeně řečeno, dává ostatním částicím jejich klidovou hmotnost. Standardní model staví na existenci nejjednodušší verze Higgsova bosonu, přičemž podle teorie se tento boson rozpadá deseti různými způsoby. Doposud jsme však byli schopni zaznamenat stopy částic pocházející pouze ze dvou způsobů rozpadu. Experimentální i teoretické fyziky teď čeká množství práce, aby mohla být existence Higgse definitivně potvrzena. K tomu, aby bylo možné s jistotou říci, že nalezenou částicí je skutečně Higgsův boson bude zapotřebí shromáždit mnohem větší množství dat.

Komentáře jsou zamčeny.