Stručný seznam příkazů pro Git

Zvyknul jsem si používat verzovací systém pro všechny možné typy souborů, které si verzovaní zaslouží. Články do časopisů, různé dokumenty k projektům, obrázky, grafy, zdrojové kódy,… Po vyzkoušení několika programů pro správu verzí jsem nakonec skončil u systému Git. Vyhovuje mi z mnoha důvodů, hlavně ale kvůli své rychlosti a velmi jednoduché a spolehlivé správě […]

Máme novou trh(r)ačku

Chlubit se sice nemá, ale nedá mi to ;-). V nedávné době jsme do laboratoří Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně v rámci projektu NETME Centre získali nové zařízení, univerzální trhací stroj Zwick Z250 Allround-Line, tCII.

[…]

Higgsův boson potvrzen?!

S velmi vysokou pravděpodobností se podařilo experimentálně potvrdit existenci jedné z elementárních částic standardního modelu částicové fyziky – Higgsova bosonu.

[…]