Převod databází do Microsoft SQL serveru 2005 a 2008

Poměrně často se v různých vývojářských konferencích objevuje dotaz na možnosti a způsoby převodu databází mezi platformami.

Obecně není problém převést samotná data do předem připravené struktury, to lze vyřešit více či méně snadno pomocí exportu / importu. Potíže nebo alespoň nepříjemná a zdlouhavá práce nastávají, pokud chceme zároveň přenést databázovou strukturu (database schema). Je […]