Uvolněna nová verze BlogEngine.NET 1.6

Autoři projektu BlogEngine.NET (na kterém běží i tento blog) vypustili 1. února do světa novou verzi, konkrétně verzi s číslem 1.6. Seznam změn v nové verzi lze najít na oficiálních stránkách projektu.

Plánujete-li nasazení BlogEngine.NET, ať už čistou instalaci nebo upgrade z některé starší verze, instrukce naleznete na CodePlex.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>